Një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të mundësuar që të dy shoferët të plotësojnë "RAPORTI EVROPIAN I AKSIDENTIT" për transferimin e informacioneve te kompania e Siguracionit.

Një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të mundësuar që të dy shoferët të plotësojnë "RAPORTI EVROPIAN I AKSIDENTIT" për transferimin e informacioneve te kompania e Siguracionit.
30
min
Një mënyrë e shpejtë dhe e lehtë për të mundësuar që të dy shoferët të plotësojnë "RAPORTI EVROPIAN I AKSIDENTIT" për transferimin e informacioneve te kompania e Siguracionit.
3
min

VENDET KU MUND TË PËRDORET

Aplikacioni për celular aktualisht mund të përdoret në 46 shtete dhe 33 gjuhë.