Брз и едноставен начин за пополнување на "Извештај за сообраќајна незгода" oд страна на двајцата возачи за дополнително пренесување на овие информации на осигурителната компанија.

Брз и едноставен начин за пополнување на "Извештај за сообраќајна незгода" oд страна на двајцата возачи за дополнително пренесување на овие информации на осигурителната компанија.
30
мин
Брз и едноставен начин за пополнување на "Извештај за сообраќајна незгода" oд страна на двајцата возачи за дополнително пренесување на овие информации на осигурителната компанија.
3
мин

ДРЖАВИ ВО КОИ Е ПОДДРЖАНА АПЛИКАЦИЈАТА

Moбилната апликација во моментов достапна е во 46 земји и на 33 јазици.